pracujemy dla Ciebie

HIL Consulting jest firmą od 2003 roku współpracującą z zespołem specjalistów z różnych dziedzin i oferującą usługi doradztwa gospodarczego.

W swojej pracy stawiamy na profesjonalizm, który oparty jest na wiedzy i doświadczeniu.                    

Naszymi klientami są głównie firmy z grupy MŚP, ale współpracujemy również z samorządami, uczelniami wyższymi i instytucjami otoczenia biznesu.                                        

W transferze nowych technologii i komercjalizacji wiedzy uczestniczymy w celu rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości.                                                                 

Przedsięwzięcia klastrowe współtworzymy dla powstania biznesowych sieci powiązań pomiędzy firmami, nauką i otoczeniem biznesu.

Misją naszej firmy jest świadczenie usług na najwyższym poziomie. 

Na pierwszym miejscu stawiamy na skuteczność w osiąganiu celów.                                                              

Nie zapominamy jednak o społecznej odpowiedzialności biznesu.