nasza oferta

Polska będąc członkiem Unii Europejskiej może korzystać ze wsparcia finansowego w ramach wszelkiego rodzaju programów pomocowych. Jednakże kluczem do sukcesu w pozyskiwaniu owych środków finansowych jest bardzo dobre merytoryczne przygotowanie projektu. Wiąże się to z jednej strony z umiejętnym opracowaniem wniosku o dofinansowanie a z drugiej z fachowym i efektywnym zarządzaniem projektem w trakcie realizacji.

HIL Consulting pragnąc sprostać tak postawionym zadaniom polskim firmom oszczędzając ich czas i pieniądze, a zarazem podwyższając skuteczność w pozyskiwaniu unijnego dofinansowania stworzył rozszerzoną ofertę swych usług. Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów zainteresowanych korzystaniem ze środków z funduszy strukturalnych, programów UE oraz projektów grantowych, konsultanci naszej firmy pragną przedstawić Państwu swą ofertę obejmującą pełną gamę profesjonalnych i kompleksowych usług jak:

 • analiza działalności firmy pod kątem możliwości uzyskania środków pomocowych;
 • doradztwo, z których programów można uzyskać wsparcie;
 • objaśnianie zasad wytycznych dofinansowania;
 • opracowywanie koncepcji całego projektu tak, by zgodnie ze zmieniającymi się priorytetami programów pomocowych spełniał wszelkie kryteria formalne wybranego programu unijnego;
 • przygotowywanie merytoryczne wniosków jak i bezbłędne ich długie i zawiłe wypełnianie;
 • umiejętne opracowywanie i pozyskiwanie pełnej dokumentacji koniecznej do złożenia wniosków;
 • sporządzanie analiz ekonomicznych, prawnych i innych;
 • fachowe i efektywne zarządzanie projektem w trakcie jego realizacji;
 • odpowiednie kwalifikowanie kosztów;
 • przeprowadzanie procedur przetargowych, monitoringu i kontrolingu projektu na rzecz zleceniodawcy;
 • rozliczanie projektów, etapu z założenia łatwego i błahego, jednak w praktyce dość skomplikowanego i rzutującego na gwarancję uzyskania pełnego dofinansowania.

Szczególną uwagę w działalności naszej firmy należy zwrócić na dwa sektory usług:

I. Finansowanie inwestycji 

a) Sektor klientów

Nasze usługi skierowane są do małych i średnich przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, wyższych uczelni, stowarzyszeń, fundacji, czyli do prawie wszystkich potencjalnych beneficjentów środków pomocowych.

b) Cel

Uzyskanie najlepszej kwoty z pomocowych środków finansowych na inwestycje dla zleceniodawcy to nasz główny cel.

Sukces w pozyskaniu środków unijnych może być osiągnięty tylko przez bardzo dobre merytoryczne przygotowanie projektu, które z jednej strony wiąże się z umiejętnym opracowaniem wniosku o dofinansowanie z drugiej natomiast z fachowym i efektywnym zarządzaniem projektem w trakcie realizacji. Takie właśnie usługi nasza firma oferuje.

c) Działania

W ramach tego programu nasze działania obejmują:

 • doradztwo przy wyborze formy finansowania przedsięwzięcia,
 • kompleksowe opracowanie wniosków aplikacyjnych w celu uzyskania dotacji,

     kredytu, pożyczki,

 • opracowanie studium wykonalności,
 • opracowanie raportu – wpływ inwestycji na środowisko,
 • kierowanie projektem zgodnie z wytycznymi, odpowiednie kwalifikowanie

     kosztów, przeprowadzanie procedur przetargowych,

 • rozliczanie porealizacyjne projektów.

II. Doradztwo i pomoc w zakresie Systemów Zarządzania Jakością

Proponujemy Państwu kompleksowe usługi w zakresie projektowania, opracowania i wdrażania Systemów Zarządzania Jakością

Nasza działalność koncentruje się na kompleksowym przygotowywaniu firm, przedsiębiorstw i organizacji do uzyskania międzynarodowego Certyfikatu ISO 9001, ISO 14001, ISO18001,TS 16949 , HACCP BRC i innych

Wdrożenie systemu zarządzania jakością czy ochroną środowiska składa się z trzech podstawowych modułów. Są to: przeszkolenie firmy (zarządu, pracowników niższego szczebla, pełnomocnika ds. jakości i audytorów wewnętrznych), opracowanie dokumentacji i wdrożenie systemu.