nasi konsultanci

Henryk Szymczak

Absolwent Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej.

Konstruktor maszyn w JAROMIE – Jarocin .

Kierownik Urzędu Rejonowego w Jarocinie.

Współzałożyciel Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej i Unii Wielkopolan w Poznaniu.

Wiceprezydent Unii Wielkopolan od 2003 do 2006 roku.

Przedsiębiorca od 2003 roku.

Kierownik projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w Wielkopolskiej Wyższej Szkole Humanistyczno–Ekonomicznej w Jarocinie.

Członek rad nadzorczych firm.

Radny Rady Powiatowej w Jarocinie.

Barbara Robak

Absolwentka Wydziału Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Doktor nauk rolniczych.

Realizacja projektów badawczych z zakresu substancji szkodliwych w żywności, kierowanie i nadzór nad realizacją prac magisterskich zakresu zawartości związków szkodliwych w żywności, prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu biochemii i analizy żywności, współpraca z zakładami przemysłu spożywczego w zakresie GMP, GHP, systemu HACCP.

Doradztwo i konsultacje dla producentów w zakresie jakości (m. in. GMP, GHP, system HACCP, standard BRC) w produkcji makaronów.

Prowadzenie szkoleń i organizowanie konferencji związanych z jakością dla producentów.

Promocja jakości wśród producentów.

Opracowywanie materiałów informacyjnych (w tym m. in. objętych patronatem honorowym MRiRW).

Współpraca z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie prawodawstwa żywnościowego.

Publikacje z zakresu jakości m. in.:

„Wymagania higieniczne w produkcji żywności”, „Ocena zagrożeń zdrowotnych w przemyśle makaronowym”, „Najnowsze wymagania sanitarno-techniczne dla zakładów produkujących żywność”, „Znakowanie wyrobów makaronowych”

„Nowe podejście do bezpieczeństwa żywności BRC Global Standard – Food”

Akredytacja Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości do wdrażania usług współfinansowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Działanie 2.1. „Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo” w ramach funduszy strukturalnych.

Robert Wieczorek

Absolwent Wydziału Technologii Drewna Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Podyplomowe Studium Zarządzania Jakością w świetle norm ISO serii 9000 na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Szef Produkcji i Pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. Jakości – BARDUD Sp. z o.o.

Pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. Jakości w DEFOR S.A. w Śremie.

Pełnomocnik oraz Auditor ds. Systemu Jakości – TÜV Akademie TÜV SÜDDEUTSCHLAND.

Auditor wiodący i ekspert ISO 9001 w branży drzewnej i meblarskiej jednostki certyfikującej TÜV SÜDDEUTSCHLAND w Monachium.

Akredytacja Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości do wdrażania usług współfinansowanych w ramach programu PHARE 2000 i 2002 – program Wstęp do jakości.

Akredytacja Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości do wdrażania usług współfinansowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Działanie 2.1. „Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo” w ramach funduszy strukturalnych.

Karol Banaszak

Absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Prezes Centrum Budowlanego BANASZAK w Krotoszynie.

Zajmuje się kompleksową obsługą inwestycji budowlanych.

Prowadzi projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Członek Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych.

Wydawca, redaktor naczelny tygodnika Życie Jarocina.