Miliardowa złotówka przekazana Pośrednikom Finansowym w Wielkopolsce.

Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego poinformował, że w dniu 9 lipca 2015 r. podpisane zostały kolejne Umowy Operacyjne I-go Stopnia z Pośrednikami Finansowymi. Łączna wartość wsparcia jaka została przekazana wynosi 1 016 mln zł.
Oznacza to, że całkowita wartość Umów Operacyjnych, dedykowanych na pożyczki i poręczenia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu Wielkopolski, zawartych z Pośrednikami Finansowymi przekroczyła już podwójnie poziom pierwotnej alokacji przeznaczonej na ten mechanizm w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 (501,3 mln zł).
W ostatnim czasie Menadżer podpisał 9 Umów Operacyjnych na wartość 108 mln zł z obecnie współpracującymi podmiotami. Tym samym rozpoczął się trzeci obrót środków jakie Zarząd Województwa Wielkopolskiego przekazał Bankowi Gospodarstwa Krajowego na wsparcie przedsiębiorców w ramach inicjatywy JEREMIE na terenie Wielkopolski.

Inicjatywa JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises)  to program Unii Europejskiej, którego inicjatorem jest Komisja Europejska. JEREMIE jest atrakcyjną formą wsparcia finansowego, oferowanego mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, również podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą – tzw. start-up’om. Celem inicjatywy jest pomoc przede wszystkim tym firmom, które rozpoczynają działalność gospodarczą, nie posiadają historii kredytowej lub zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

jerremi dl pięciu województw

INCJATYWA JEREMIE DLA  6 WOJEWÓDZTW

Na jaką działalność przedsiębiorca otrzyma wsparcie?

Kredyty, pożyczki, poręczenia w ramach Inicjatywy JEREMIE muszą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzania działalności gospodarczej w tym w szczególności na:
–   realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego – wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, unowocześnienie składników majątku trwałego – zakup wyposażenia w   maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
– budowę instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii,
– informatyzację, dostosowanie przedsiębiorstwa do standardów i norm krajowych i unijnych, tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy, inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju   przedsiębiorstwa.

W zależności od okresu prowadzonej działalności wartość pożyczki może wynosić od 10 000 zł do 1 000 000 zł

Oprocentowanie pożyczki od 1% do 2% bez dodatkowych kosztów.

Wkład własny od 10% do 15%

Okres udzielenia pożyczki 5 lat.

Karencja  do 6 miesięcy.

 

Na podstawie : BGK

 

POŻYCZKI JEREMIE JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI