Dotacje dla firm w ramach Perspektywy 2014-2020

Co nas czeka?

Najbliższe dwanaście miesięcy będzie obfitowało w wiele dotacyjnych szans dla innowacyjnych firm. Ten rok jednocześnie wyznacza półmetek obecnej perspektywy unijnej. Warto, by przedstawiciele biznesu stanęli w szranki po granty, bo tak dużo okazji w kolejnych latach może się już nie powtórzyć.

Co to oznacza w praktyce?

Na dotacje w nowej perspektywie będą mogły liczyć głównie projekty innowacyjne i badawczo-rozwojowe, które są kluczowe dla podnoszenia konkurencyjności całej gospodarki, w tym przedsiębiorstw. — W mniejszym stopniu będziemy przeznaczać granty na standardowe wsparcie rozwoju firm, czyli dofinansowanie inwestycji np. w ich rozbudowę czy zakup nowych urządzeń
W kolejnych latach będzie natomiast więcej unijnych pieniędzy w postaci instrumentów dłużnych — pożyczek, poręczeń i gwarancji.
https://www.facebook.com/hilconsulting.eu/

Najciekawsze unijne dotacje dla firm w 2018 r.