Brokerzy innowacji logo

” Brokerzy Innowacji” to pośrednicy między naukowcami i przedsiębiorcami. Zadaniem Brokerów Innowacji jest zachęcanie naukowców do komercjalizacji swoich prac i współpracy z biznesem.

Brokerzy Innowacji , działający na rzecz jednostki,  realizują  następujące zadania:

1) identyfikują  projekty badawcze, które mają wysoki potencjał komercyjny w obszarze wiedzy, w którym broker się specjalizuje;

2) budują  i utrzymują  sieć  powiązań między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, służą  w  inicjowaniu procesów komercjalizacji wyników badań naukowych;

Brokerzy Innowacji realizują swoje zadania w następujący sposób:

1) nawiązują  kontakty i organizują  spotkania  z przedstawicielami środowiska naukowego i gospodarczego służących inicjowaniu procesów komercjalizacji wyników badań naukowych (minimum cztery spotkania w miesiącu, udokumentowane każdorazowo notatka na temat przebiegu spotkania, osiągniętych rezultatów oraz postępu prowadzonych prac;

2) przygotowują  wykazy  projektów badawczych posiadających , w ocenie brokera, wysoki potencjał komercyjny wraz z analizą przesłanek oceniających taką ocenę;

3) inicjują  zakładanie spółek spin-oft lub podpisywanie umów licencyjnych;

4) poszerzają  kompetencji w zakresie organizacji procesów komercjalizacji wyników badań naukowych przez uczestnictwo w szkoleniach dla brokerów innowacji organizowanych i finansowanych przez Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na program ” Brokerzy Innowacji ” przeznaczyło 6,5 mln zł. W I edycji konkursu wyłoniono 30 laureatów z całej Polski.

 

Źródło: MNiSW

Czym są Brokerzy Innowacji?