HIL Consulting – profesjonalne wsparcie w biznesie.
Firma HIL Consulting stawia na kreatywne myślenie przedsiębiorców.
Sama do swojej oferty dołączyła innowacyjną usługę zabezpieczenia logistycznego obsługi prawnej przedsiębiorców.
Przedsiębiorstwo jednoosobowe, spółka cywilna, spółka prawa handlowego, spółdzielnia, przedsiębiorstwo innego typu może skorzystać z ekspertów prawnych, doświadczonych radców prawnych z długoletnią praktyką w administracji, organach podatkowo-skarbowych.
Doradztwo prawne obejmuje w szczególności – prawo cywilno-gospodarcze, prawo podatkowe, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawo karne i karno- skarbowe.
Istotą wsparcia przedsiębiorców jest nowatorska metoda mediacji i negocjacji, przede wszystkim z urzędami skarbowymi, urzędami kontroli skarbowej, PIP, i ZUS – krótsza, skuteczniejsza i mniej kosztowna droga dochodzenia roszczeń i odzyskania należności oraz zwrotów nienależnie uiszczonych świadczeń.

 

SYSTEM INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ I MEDIAMI W FIRMIE I SAMORZĄDZIE

Zarządzanie energią i mediami odbywa się przy pomocy inteligentnych urządzeń pomiarowych oraz z wykorzystaniem techniki przetwarzania informacji ( IT ).

Zobacz prezentację:  wybierz .pdf / wybierz .pptx

 

KLASTER „WOŁOWINA SUDECKA”
HIL Consulting bierze udział w klastrze „Wołowina Sudecka”
Misją Klastra jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności dolnośląskiego sektora przetwórstwa mięsnego ze szczególnym uwzględnieniem hodowli sudeckiej, prowadzenie działań, które będą służyły rozwojowi firm i gospodarstw skupionych w Klastrze a także animowanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, administracją, stowarzyszeniami branżowymi, placówkami badawczo-naukowymi, co pozwoli osiągnąć finalny efekt w postaci stymulowania wzrostu gospodarczego w regionie.

HIL Consulting Investments Sp. z o.o. – powołanie spółki w 2013 roku w celu realizacji inwestycji komunikacyjnych

Dotychczasowe działania:

Nadzór autorski dotyczący Programu Funkcjonalno – Użytkowego budowy Zajezdni Tramwajowej w Olsztynie. 

Doradztwo technologiczne w zakresie  branży elektro-energetycznej, torowej, technologii zajezdni tramwajowej – umowa z Gminą  Olsztyn.     

Doradztwo technologiczne dotyczące robót budowlanych, usług i dostaw realizowanych w ramach projektu ”Modernizacja zintegrowanego transportu zbiorowego w Olsztynie” –  umowa z MPK Sp. z o.o. w Olsztynie .

tramino3.jpg_678-443