Dobra współpraca zawsze popłaca 

W firmach naszych klientów pragniemy być dobrze znani. Wszystkie osoby, które uczestniczą w opracowaniu projektów wraz z nami, chcemy dobrze poznać. Cel ten osiągamy przez partnerskie podejście do zadań.

Kwintesencją partnerstwa jednak jest współpraca ludzi i instytucji, biznesu i nauki.

Samodzielne działania poszczególnych podmiotów nie dają takiego efektu co partnerska współpraca.

Do głównych korzyści wynikających ze współpracy przedsiębiorstw z sektorem nauki należy: generowanie wyników badań przez uczelnie i ośrodki badawcze i wdrażanie nowych technologii przez przedsiębiorstwa , dzięki temu pojawiają się innowacyjne produkty i usługi na rynku. Komercjalizacja wiedzy naukowej i wynalazków staje się motorem wzrostu konkurencyjności firm.

Naszą  rolą jest uczestniczyć w tym łańcuchu współpracy.

NASI PARTNERZY

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU

WIELKOPOLSKI INSTYTUT JAKOŚCI

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

business-idea-660080_1920