HIL Consulting jest firmą od 2003 roku współpracującą z zespołem specjalistów z różnych dziedzin i oferującą usługi doradztwa gospodarczego.

W swojej pracy stawiamy na profesjonalizm, który oparty jest na wiedzy i doświadczeniu.                    

Naszymi klientami są głównie firmy z grupy MŚP, ale współpracujemy również z samorządami, uczelniami wyższymi i instytucjami otoczenia biznesu.                                                                              

W transferze nowej technologii i komercjalizacji wiedzy uczestniczymy w celu rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości.                                                                 

Przedsięwzięcia klastrowe współtworzymy dla powstania biznesowych sieci powiązań pomiędzy firmami, nauką i otoczeniem biznesu.

Misją naszej firmy jest świadczenie usług na najwyższym poziomie. 

Na pierwszym miejscu stawiamy na skuteczność w osiąganiu celów.                                                              

Nie zapominamy jednak o społecznej odpowiedzialności biznesu.  

                             

Naszym Klientom:

Oferujemy opracowanie audytów finansowych, technologicznych i jakościowych w celu pomocy w usprawnieniu procedur i procesów oraz zastosowaniu nowoczesnych technologii. 

Przepisy podatkowe ulegają ciągłym zmianom, umiemy wiedzę w tym zakresie wykorzystać w pracy z naszymi klientami. 

Mamy ogromne doświadczenie w opracowywaniu biznes planów oraz strategii wprowadzania nowych produktów na rynek. 

Świadczymy doradztwo w pozyskaniu wsparcia finansowego na nowe inwestycje, włącznie z pisaniem wniosków aplikacyjnych o fundusze unijne. 

Specjaliści z obszaru konsultingu tworzą rozwiązania mające na celu poprawę funkcjonowania firmy. 

Pośredniczymy w relacjach nauki z biznesem, ponieważ połączenie praktyki z wiedzą daje najlepsze rezultaty.